Bir IBS Hastasında SIBO Ana Etken Mi?

SİBO, ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi demek. İnce bağırsakta aşırı üreyen bakteriler esasında insan vücudunun hiçbir zaman üretmediği Hidrojen ve Metan gazlarını açığa çıkarırlar. Bu aşırı üreme nedeniyle kişide “Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) türü” semptomlar ortaya çıkar. Gerek bilimsel araştırmalar, gerek bizim tecrübemiz gösteriyor ki IBS olgularının büyük çoğunluğunda altta yatan mekanizma SİBO. Bize göre,…